Tema Alfons Åberg

Efter att vi läst boken ”Alla möjliga Alfons” blev barnen intresserade av sidan där Alfons gör knasiga miner. Vi tog fasta på detta och gjorde grimaser för varandra. Vi härmade även munmotoriska bilder som vi sedan satt upp vid speglar. Barnen har fortsatt att göra miner och härma bilderna spontant i verksamheten.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Läroplan för förskolan Lpfö 98/10)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *