Tema: Alfons Åberg

img_0117

Alfons Åberg dockan för barnen har blivit allt mer Synligare här på förskolan. Barnen samtalar och ger honom en plats in i barnens vardagliga lek/aktivitet. Alfons är en omtyckt kille. Barnen nämner honom dagligen i verksamheten.

Barnens kommentarer:

– Alfons äta

-Sitta

-Näsa

Läroplanen för förskolan (lpfö 98)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

– tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

– utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation.

Arbetslaget ska:

– verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga att vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *