Fingermålning

Denna vecka har några barn målat i ateljén med sina fingrar som verktyg. Vi samtalade om färgerna och barnen fick ställa hypoteser om vad som händer när man blandade olika färger.

Läroplanen för förskolan(lpfö 98/10)

förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

– utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

– tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

– utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *