Utforskarrum

Barnen har varit delaktiga i utformandet av vårt utforskarrum på röd. Syftet med rummet är att barnen ska få möjlighet att utforska med hjälp av sina sinnen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

  • tillägnar sig och nyanserar begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och sambandmellan begrepp. (Läroplan för förskolan Lpfö 98/10)image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *