Sångstund

Barnen på röd och grön entré sjunger mycket på förskolan. Vi har en sånglåda där barnen får välj djur/ sak som vi sedan sjunger om. Vi använder oss även av tecken (TAKK). I denna lär situation får barnen möjlighet att utveckla sitt språk och vänta på sin tur.

Läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttryck tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *