Tema grön

En grupp barn har varit ute på färg jakt i den härliga skogen, som ligger bakom Linnestugan. Barnen har sett och hittat olika föremål ute i naturen.

Läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka.
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter.
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra. (Läroplanen för förskolan. lpfö98/10.s.10)

IMG_2225

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *