Tema blå

Barnen har satt upp bilder på de olika blå saker de hittat i vår utemiljö. Barnen samtalade kring bilderna men också samarbetade under tiden de valde plast för vart bilderna skulle sättas upp.

Läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

-utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.(läroplanen för förskolam, lpfö98/10. s.10

IMG_1258

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *