Tema blå

Barnen har idag fått göra blå lera men leran blev lite grön i sig. Detta diskuterade vi tillsammans och kom fram till att det var saltet som gjorde att den blåa färgen blev en nyans av grön.

Läroplanen: Förskolan ska sträva efter att varje barn:
– tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
– utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra ( läroplanen för förskolan, lpfö 98, s. 10)image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *